top of page
administrative tasks.jpg

Administrativni poslovi

Administracija računovodstva je prva adresa na koju svi klijenti odlaze, a administratori prosleđuju zahteve i projekte klijenata i koordiniraju rad svojih kolega u drugim odeljenjima.

 

Administrativne usluge obuhvataju organizaciju i realizaciju svih vrsta platnog prometa (dinarski, inostrani, konverzije, pripremu naloga za plaćanje i prateće dokumentacije), kao i korespondenciju sa svim relevantnim institucijama – poslovnim bankama, poreskom upravom, poreskom upravom, Narodnom bankom Srbije. , agencije, dobavljači, klijenti itd.

Uprava se takođe bavi pripremom ponuda i ugovora, kao i izdavanjem faktura, kako internih tako i za potrebe klijenata.

 

Praćenje i evidentiranje dokumentacije, pisama, pošte, upravljanje gotovinom (vođenje blagajničke evidencije, obračun putnih troškova, isplata dinarskih i deviznih dnevnica, naknada troškova i sl.) takođe je u nadležnosti uprave.

samonig_alexander.jpg

Kontakt:

Aleksander Samonig
+381 11 39 56 800

Email

Profile

Goran Vučurović

+381 11 39 56 800

Email

Druge usluge:

 

 • Poresko savetovanje

 • Transferne cene

 • Pravno savetovanje

 • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Računovodstvo zarada

 • Administrativni poslovi

 • Investicioni i menadžment konsalting

 • Korporativne usluge

 • M&A transakcije/ulazak na tržište

 • Start-up obuke

 • Nekretnine

 • Izveštavanje

 • Upravljanje rizikom/šansama

 • Interna revizija

 • Digitalne i forenzičke usluge

goran-ecovis.jpg
bottom of page