top of page

Konsalting

Revizija finansijskih izveštaja javnih i privatnih preduzeća

S obzirom na to da se zakonska regulativa danas značajno menja, klijenti imaju potrebu da u skladu sa svojim poslovanjem na što bolji način odgovore na svoje zakonske obaveze.

 

Svaki oblik konsaltinga je od velikog značaja, jer klijentima omogućava da pronađu bolja ekonomska, pravna ili poreska rešenja za svoje kompanije. ECOVIS FinAudit-ov tim profesionalaca može da pruži konsultantske usluge iz oblasti ekonomije i finansija, prava, kao i poreza, posebno transfernih cena.

 

ECOVIS FinAudit-ovi ekspertski timovi mogu da odgovore potrebama klijenta i predoče rešenja koja klijentu mogu da primene u svom radu.
 

 

 • Ekonomsko-finansijski konsalting; 

 • Pravni i poreski konsalting; 

 • Elaborati o transfernim cenama; 

 • Planovi reorganizacije i praćenje njihove realizacije; 

 • Izrada posebnih projekata (biznis planovi, studije izvodljivosti itd.); 

 • Procena vrednosti kapitala i imovine;

IMG-d43e2208b281da6dd44b2228f837007a-V.jpg

Kontakt:

Dr Jelena Slović

+381(0)11/30 98 198
+381(0)11/30 98 199

Email

Profile

Ostale usluge:

 

 • Revizija

 • Finansijska forenzika

 • Procena vrednosti

 • Sudsko veštačenje

 • Konsalting

bottom of page