top of page
tax-consulting.jpg

Poresko savetovanje

Vodeći pružalac poreskih usluga u Srbiji

ECOVIS SEE je vodeći pružalac poreskih usluga u Srbiji

 

Naše konsultantske usluge, podržane međunarodnom praksom, garantuju da ćemo pronaći optimalna poreska rešenja za vaše posebne okolnosti.

 

Naše dugogodišnje iskustvo i naša stručnost, koja pokriva ne samo pravna već i ekonomska pitanja, omogućavaju nam da izvršimo sveobuhvatnu procenu problema, da pronađemo moguća rešenja i da damo pregled različitih aspekata datog slučaja.

 1. Mi u ECOVIS SEE želimo da osvojite tržište Srbije u razvoju.

 2. Poresko savetovanje je vodeća usluga ECOVIS SEE

 3. Odlično poznavanje prava i prakse

 

Poverenje

 

Vaše poreze pripremaju sertifikovani poreski stručnjaci, od kojih su mnogi MBA, od kojih su svi srpski CPA koji su stručnjaci za srpsko poresko računovodstvo. Uživamo u onome što radimo i veoma smo dobri u tome.

Personalizovana usluga

 

Cenimo to što je svako jedinstven. Poreska CPA će razmotriti vaše poslovanje sa vama pre nego što formulišete poresku strategiju kako biste uštedeli novac.

Omiljeni među klijentima iz regiona D-A-CH

 

Specijalizovani smo za podršku SDI za investitore i kompanije iz Nemačke, Austrije, Švajcarske.

Pružamo usluge poreskog konsaltinga za veliki broj iseljenika koji rade u Srbiji.

Iseljenici

 

Pružamo usluge poreskog savetovanja za veliki broj iseljenika koji rade u Srbiji, uglavnom za strane državljane sa nemačkog jezičkog područja (Nemačka, Austrija, Švajcarska), ali i za strane državljane iz drugih zemalja (SAD, UK, Francuska, Slovenija...) i za državljane susednih država (Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).

Poreski postupak

Zastupanje klijenata pred poreskim organima i na sudu; učešće u aktivnostima praćenja, pomoć u formulisanju objašnjenja; priprema prijava trezorskim službama za dobijanje pismenih informacija o primeni poreskih propisa, individualno tumačenje.

Pronalaženje pravog rešenja

 

Naše usluge obuhvataju: odobrenje privremenog boravka i radne dozvole za strane državljane, početno savetovanje, pripremu mesečne poreske prijave, pripremu godišnje prijave poreza na dohodak građana, pomoć u plaćanju poreza na dohodak građana, zastupanje u poreskoj upravi u posebnim poreskim postupcima…

samonig_alexander.jpg

Kontakt:

Aleksander Samonig
+381 11 39 56 800

Email

Profile

Goran Vučurović

+381 11 39 56 800

Email

Druge usluge:

 

 • Poresko savetovanje

 • Transferne cene

 • Pravno savetovanje

 • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Računovodstvo zarada

 • Administrativni poslovi

 • Investicioni i menadžment konsalting

 • Korporativne usluge

 • M&A transakcije/ulazak na tržište

 • Start-up obuke

 • Nekretnine

 • Izveštavanje

 • Upravljanje rizikom/šansama

 • Interna revizija

 • Digitalne i forenzičke usluge

goran-ecovis.jpg
bottom of page