top of page
legal-consulting.jpg

Pravno savetovanje

Naš tim pravnih stručnjaka pruža širok spektar opštih korporativnih pravnih usluga za strane klijente i njihove filijale u regionu. Među njima su oni koji se odnose na pitanja korporativnog prava, pitanja rada, finansiranja, nekretnina i intelektualne svojine.

Pored toga, oni vode posebne procedure u vezi sa dobijanjem licenci i odobrenja od nadležnih organa, vršenjem Due Diligence izveštaja i obavljanjem drugih pravnih istraživanja koja zadovoljavaju poslovne potrebe naših klijenata.

U oblasti pravnog savetovanja, možemo vam pružiti usluge širokog spektra:

 • Pravne usluge koje pružamo obuhvataju pripremu ugovora o radu (i drugih vrsta ugovora), kao i pripremu svih vrsta zakonski potrebnih dokumenata,

 • savetovanje o raznim zakonskim zahtevima (plaćeno odsustvo, godišnji odmor, bolovanje, prestanak radnog odnosa, diskriminacija itd.)

 • priprema kompletne dokumentacije i sprovođenje postupaka osnivanja preduzeća,

 • postupci početnog povećanja i smanjenja kapitala (kako redovnog tako i po kratkom postupku),

 • procedure promene zastupničkih lica

 • registracije filijala i predstavništva stranih preduzeća

 • transferi akcija

 • likvidacija preduzeća

Takođe savetujemo i procesuiramo različite načine finansiranja domaćih preduzeća (krediti/zajmovi, doplate, dokapitalizacija) i pružamo našu punu podršku za otvaranje bankovnih računa, transfera novca, procedure prinudnog plaćanja, registracije žigova itd.

samonig_alexander.jpg

Kontakt:

Aleksander Samonig
+381 11 39 56 800

Email

Profile

Goran Vučurović

+381 11 39 56 800

Email

Druge usluge:

 

 • Poresko savetovanje

 • Transferne cene

 • Pravno savetovanje

 • Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

 • Računovodstvo zarada

 • Administrativni poslovi

 • Investicioni i menadžment konsalting

 • Korporativne usluge

 • M&A transakcije/ulazak na tržište

 • Start-up obuke

 • Nekretnine

 • Izveštavanje

 • Upravljanje rizikom/šansama

 • Interna revizija

 • Digitalne i forenzičke usluge

goran-ecovis.jpg
bottom of page